Error message

 • Warning: include_once(/var/www/vhosts/geoinformatics.uz/geuz//themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine): failed to open stream: No such file or directory in _drupal_theme_initialize() (line 208 of /var/www/vhosts/geoinformatics.uz/geuz/includes/theme.inc).
 • Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/geoinformatics.uz/geuz//themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/5.6/share/pear') in _drupal_theme_initialize() (line 208 of /var/www/vhosts/geoinformatics.uz/geuz/includes/theme.inc).

Ўтиладиган фанлар

Geoinformatika mutaxassisligi bo'yicha magistratura dasturida quyidagi fanlardan bilimlar beriladi:

      Fazoviy ma’lumot tuzilmasi va modellari

 • Ma’lumotlarni modellashtirishning umumiy tamoyillarini tanqidiy baholash;
 • Alohida ma’lumotlar strukturasida  fazoviy ma’lumotlar ko’rinishining asosini belgilash;
 • Model mohiyati va munosabatini qurish va baholash;
 • Fazoviy va vaqt ma’lumotlari uchun  ma’lumot strukturalari va modellar belgilash va yaratish.   

     Loyihani boshqarish va tashkil etish

 • GAT loyihalarida muhim ko’rsatkichlarni hisobga olish va tarkibiy elementlarni rejalashtirish;
 • Insoniy, moliyaviy, texnik va boshqa resurslarnining asosiy toyifalarni aniqlash; 
 • Tashkillashtirishning asosiy modellarini va tashkilotlarda ular GAT sohasiga qanday qo’llanilishini tushinish.

      Kartografiya va Geovizualizatsiya

 • GAT loyihalarining ishlash jarayonida  vizuval komunikatsiyaning rolini baholash;
 • Rang, sinflash va karta elementlarini vizual ma’lumotlarga ta’sirini tushunish ;
 • Samarali vizual bog’lash uchun unga mos keladigan strategiyalarni qo’llash;
 • Vizualizatsiya jarayonlarida amaliy ko’nikmalarni namoyish etish va vebga asoslangan kartalar yarata olish.

    Ma’lumot olish va ma’lumotni integratsiyalash

 • Ma’lumot olish usullarini aniqlash, muhokama qilish va taqqoslash hamda qaysi usulni qo’llash haqida qaror qabul qilish;
 • Ma’lumotlarni ajratib olish va birlashtirish  bilimlarini egallash;
 • To’plangan ma’lumotlarni GAT tizimiga integratsiyalash muammolarini hal etish; 
 • Asosiy ma’lumot manbaidan qo’shimcha m’lumot keltirib chiqarish.

       Geoaxborot tizimlari va fani

 • Geoinformatika tushunchalari va terminlari bilan tanishish;
 • Fazoviy qaror va fazoviy operatsiya muammolarini bilish;
 • GAT ning texnikaviy shuningdek tashkiliy tizimlarining asosiy tarkiblarini aniqlash; 
 • Masofadan zondlash va GATning integratsiyalashuvi bilan tanishish.

       Ma’lumotlar bazasi va arxitekturasi

 • Fazoviy ma’lumotlar bazasinig tamoyillarini va texnikasini tushinish, bu tamoyil va texnikalarni fazoviy ma’lumotlar bazasini yaratish va loyihalashda qo’llash
 • Yer ma’lumotlar bazasini yaratish va o’zgartirish, atribut domenlar, subtiplar, topologiya, bog’liq sinflar va annotatsiyani o’z ichiga oladi;
 • Geoportal konsepsiyasini baholash; korxona, region, respublika va global darajada fazoviy ma’lumotlar infratuzilmasiga misol keltirish;
 • Yaratilgan yer ma’lumot bazasiga mavjud fazoviy ma’lumotni yuklash;

 Masofadan zondlash

 

 • Masofadan Zondlash tushunchasi va asosini tanqidiy baholash;
 • Masofadan zondlash tizimi va platformasini farqlash;
 • O’simliklar, o’rmon, suv va boshqalar monitoringini o’tkazishda masofadan zondlashni qo’llashga qaror qabul qilish;  
 • Ma’lumotlarni tahlil qilish va integratsiyalash uchun to’g’ri texnikani tanlash;
 • Tasvirni interpretatsiya qilishdan foydalanib yer yuzasidagi ob’yektlarni baholash.

      Fazoviy tahlillar

 • Fazoviy tushuncha va bog’liqlikning turma xilligini tushunish;
 • Muammolarni hal etish uchun geostatistika texnikasidan foydalanish;
 • Yerdagi jarayonlarning raqamli natijalaridan foydalana olish va fazoviy ma’lumot tayyorlash;
 • Natijalarni baholash, ma’lumotlarni qayta ishlash jarayoni va natijalarini tanqidiy baholash, xulosa qilish